SAP és IT biztonság

Az információs társadalom egyik legtöbbet használt frázisa az informatikai biztonság. Napjainkra a technológia és a technológiát használó cégek, intézmények olyan fejlettségi szintet értek el, olyan szervesen hálózza be az életüket és folyamataikat az informatika, hogy elengedhetetlenné vált ezen folyamatok kialakítása során a biztonságossági, megbízhatósági szempontok súlyának felülvizsgálata, a folyamatok átalakítása, a folyamatok felügyelete az IT biztonság szempontjából is.

Az IT biztonsághoz tartozó szolgáltatásainkat az alábbi megközelítésekben ajánljuk:

Horizontális megközelítés:
Célja, a meglévő szoftver, hardver infrastruktúra felügyelete

 • szoftver és harver leltár kialakítása
 • a "rendszer" határterületének kialakítása és annak védelme
 • sebezhetőségek felkutatása, ezek elhárítása, proaktív monitorozás
 • kockázatelemzés (a feltárt sebezhetőségek a lehetséges "elszivárgási" pontok azonosítása)
 • megbízható hardver és szoftver környezet kialakítása (cserejavaslatok, patch-elések, kontrolpontok elhelyezése)
 • hiányzó biztonsági elemek implementálása: tűzfalak, behatolás detektáló, megelőző eszközök, mobil eszközök felügyelete)
 • naplózások, audit folyamatok kidolgozása, audit felkészítés
 • a belülről érkező fenyegetettségek és az ezekkel járó kockázatok minimalizálása (önkárpótló, bosszúálló, elbocsátott munkatárs, vírusok, malware-ek)

Vertikális átvilágítás
Fejlesztési és strukturális átvilágítás, szabályozás

 • nyitott és már befejezett fejlesztések elemzése informatikai biztonsági szempontok alapján
 • Rövid és középtávú informatikai biztonsági stratégia kidolgozása
 • átfogó IT biztonsági fejlesztési stratégia kialakítása
 • adatáramlási szabályok kidolgozása (milyen módon, mi kerülhet ki és be az intézmény IT "területére")
 • beszállítókkal szembeni követelmények kialakítása
 • adatvagyon minősítés és kezelési rend kialakítása
 • adatok és az erőforrások hozzáférésének rendjének kialakítása
 • IT biztonsági házirend kidolgozása és egyeztetése a munkavállalókkal kötött egyéni ill. kollektív szerződésekkel
 • oktatási tematika kidolgozása és oktatások a régi és új belépők IT biztonsági "felzárkóztatásához"

Behatolástesztek (fedett és nyílt)

Kapcsolat

 • Cím: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., V. emelet

 • Mobil: +36 30 515 5255

 • E-mail:info@itgen.hu